SKP

Stacja Kontroli Pojazdów prowadzi działalność na podstawie zezwolenia wydanego przez starostę zduńskowolskiego, w oparciu o uzyskaną decyzję TDT-P-580/14 Transportu Dozoru Technicznego.

Kod rozpoznawczy Stacji Kontroli Pojazdów: EZD 003P.

Zgodnie z posiadanymi uprawnieniami stacja EZD 003P wykonuje podstawowy zakres badań technicznych pojazdów kategorii A, B, T, E, rozszerzonymi o badania c, d, e.

A – motocykli i motorowerów;
B – pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3.5 T;
T – ciągników rolniczych;
E – przyczepy przeznaczone do łączenia z pojazdami silnikowymi, do których jest stacja upoważniona;
c – pojazdów przystosowanych do zasilania gazem;
d – pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą, lub pojazdów nowego typu wyprodukowanych, lub importowanych w ilości jednej sztuki rocznie;
e – w zakresie pojazdów skierowanych na badanie techniczne przez organ Kontroli ruchu drogowego lub starostę, dla których wymagane jest specjalistyczne badanie.

Opłaty za wykonanie badania technicznego pojazdów zawarte są w tabeli opłat ogłoszonej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 29.09.2004 r. (Dz.U.223 poz.2261 z dnia 14.10.2004 r.), oraz w tabeli opłat ogłoszonej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18.09.2009 r. (Dz.U 155 poz.1233)